Cổng dò kim loại

 Cổng dò kim loại hay máy dò kim loại là một loại cổng dùng công nghệ cảm ứng từ trường để dò tìm ra các vật làm bằng kim loại như đồng xu, chìa khóa, dao, súng, nữ trang và nhiều vật kim loại quý nhỏ khác.
MB10
Kobio K40
Hotline
Hotline