Kiểm soát ra vào chuyên nghiệp

Hiện tại Việt Nam có tốc độ đô thị hóa nhanh và hiện đại với nhiều công trình cao tầng và trung tâm thương mại ngày càng có quy mô lớn hơn , lương người ra vào là rất lớn chính vì vậy việc Kiểm soát ra vào và  đảm bảo an ninh an toàn cho người và tài sản chỉ bằng yếu tố con người sẽ rất khó khăn và tốn kém chi phí nhân lực nhưng hiệu quả không cao.

Để đáp ứng yêu cầu kiểm soát cửa vào ra tòa nhà trên thế giới cũng như tại việt Nam đã ứng dụng nhiều biện pháp kiểm soát an ninh tự động. Hệ thống kiểm soát thẻ - vân tay kiểm soát người đi bộ là một trong những biện pháp mang lại hiệu quả cao. Tham khảo nguyên lý hoạt động và giải pháp kiểm soát cửa Tại đây .
1 2 3 4 5 6 Tiếp
Ronald Jack F18
Kobio K40
Hotline
Hotline