Phần mềm quản lý sân bóng đá mini

A. Yêu cầu thiết bị hệ thống :

1.Đầu đọc thẻ từ

2.Máy in hóa đơn

3.Nguồn điện dự phòng UPS

4.Phần  mềm quản lý sân bóng

5.Thẻ RFID hoặc thẻ móc thìa khóa.

 

B. Giải pháp

-Mỗi thành viên sẽ được phát 1 thẻ thành viên (Thẻ từ)

-Phân loại thẻ theo 3 cấp độ : thẻ vàng.thẻ bạc,thẻ đồng. mỗi cấp độ thẻ sẽ có các mức chiết khấu ,khuyến mại khác nhau.

-Điều kiện để được cấp các loại thẻ : là phải duy trì số tiền tương ứng với mỗi cấp độ thẻ là trong vòng 2 tháng mới được hưởng các cấp độ thẻ tương ứng như trên.

-Mỗi khung giờ sẽ tương ứng với số tiền khác nhau .

-Khi thành viên vào sân bóng.Phải quẹt thẻ lên đầu đọc đặt ở phòng trung tâm. Hệ thống phần mềm sẽ ghi nhận giờ vào và khung giờ đá của thành viên.Khi thành viên đá xong ra quẹt thẻ lên đầu đọc , để xác nhận giờ ra .Phần mềm sẽ tính toán tự động số tiền và in hóa đơn cho thành viên đó .

 C.Chức năng chính của phần mềm

Quản lý hệ thống

-Quản lý thông tin nhân viên, danh mục khu vực, danh mục sân...

-Quản lý sân, khách hàng một cách trực quan chính xác, sơ đồ sân theo đúng thực tế, thống kê sân đang có khách, sân đã đặt, sân trống...

Quản lý tác vụ

-Quản lý đăng ký, chuẩn bị sân cho khách hàng nhanh chóng, hiệu quả.

-Quản lý các dịch vụ kèm theo và tự động tính tiền khi khách hàng kết thúc lượt.

-Quản lý các phí dịch vụ theo từng sân khác nhau.

-Quản lý từ xa qua mạng internet, quản lý chuỗi sân bóng từ xa.

Tùy biến trong quản lý phí dịch vụ

-Thêm dịch vụ nhanh chóng  khi khách hàng sử dụng.

-Chuyển đổi sân cho khách hàng một cách linh hoạt.

-Kiểm tra nhanh thông tin khách hàng, ngày giờ đá.

-Linh hoạt trong các biểu mẫu hóa đơn tính tiền, in đặc thù cho từng doanh nghiệp…

Thống kê chính xác và chi tiết

-Theo dõi doanh thu chi tiết của doanh nghiệp qua hệ thống báo cáo linh hoạt (tiền sân, tiền dịch vụ…).

-Thống kê lượt khách đến sân bóng.

-Hệ thống tìm kiếm chi tiết (theo tên,thời gian, mã ID, số sân,…).

-Hệ thống cung cấp các tiện ích giúp việc quản trị dữ liệu dễ dàng

-Hệ thống quản lý người dùng và phân quyền người dùng một cách chặt chẽ

-Đầy đủ các hệ thống báo cáo doanh thu theo ngày ,theo tháng ,

MB10
Kobio K40
Hotline
Hotline