Phần mềm chấm công

Phân hệ quản lý chấm công:

 • Quản lý các dữ liệu liên quan đến việc chấm công của công nhân viên
 • Cung cấp các báo cáo liên quan đến quá trình quẹt vân tay/thẻ ra vào, làm thêm, vắng mặt, công làm việc …
 • Hỗ trợ các báo cáo chấm công kịp thời nhanh chóng
 • Tích hợp với các thiết bị chấm công bằng thẻ từ, thẻ điện tử, vân tay,..
 • Hỗ trợ chấm công thủ công theo ngày / tháng …
 • So sánh dữ liệu chấm công với các ca làm việc, các ngày nghỉ để tính toán ngày công chính xác.
 • Doanh nghiệp tự thiết kế một hệ thống chấm công giám sát thời gian làm việc của nhân viên theo hành chính, theo ca, kíp, ngày nghỉ lễ tết, thêm giờ, tăng ca,…..
Mô tả hoạt động : 
Phần mềm chấm công
Mô tả hoạt động của hệ thống quản lý chấm công dùng vân tay hoặc thẻ từ :
Hệ thống máy chấm công vân tay và thẻ là hệ thống hoạt động dựa trên máy tính kết hợp cả thiết bị đọc, máy tính, phần mềm xử lý và một loạt các thao tác cài đặt ban đầu thì hệ thống mới có thể đưa vào vận hành.
Quy trình hoạt động của phân hệ chấm công như sau:
1. Lắp đặt máy chấm công, kết nối tín hiệu. Cấu hình kết nối phần mềm quản lý nhân sự HR-ERP với máy chấm công.
2. Khai báo User trên máy chấm công: Khai báo mã số ID, Khai báo vân tay hoặc đăng ký thẻ. Đối với máy chấm công vân tay,mỗi ID có thể khai báo nhiều ngón tay và tối đa là 10. Thông thường để không làm cho việc xử lý vân tay bị chậm, mỗi người nên khai báo từ 2-3 ngón là được.
3. Khai báo thông tin nhân sự, thông tin thời gian làm việc trên phần mềm (Định nghĩa thời gian làm việc và các thông tin liên quan, khai báo ca làm việc cho nhân viên…)
4. Phần mềm hiểu được dữ liệu quẹt thẻ của các nhân viên thông qua số ID được gán vào nhân sự đó.
Sau khi thực hiện đầy đủ các công việc trên, có thể bắt đầu sử dụng phân hệ chấm công.
 
Đăng ký thêm mới, xóa user:
Trường hợp đăng ký mới lần đầu hoặc đăng ký mới  phát sinh thêm, cán bộ  quản lý sẽ  đăng ký thẻ hoặc vân tay  đó trên 1 thiết bị  chấm công, sau đó  tải về  máy tính rồi đồng bộ  hóa  xuống tới các đầu đọc chấm công  khác trong hệ thống.  Để  cho thuận tiện, nên trang bị  tại ngay vị  trí của cán bộ  nhân sự  1 thiết bị  đọc thẻ/vân tay  chấm công, mỗi khi có nhân viên mới, cán bộ nhân sự quẹt trực tiếp thẻ lên đó hoặc lấy vân tay lên thiết bị đó rồi đồng bộ hóa tới các máy chấm công trong hệ thống, sẽ giúp tiết kiệm thời gian đi lại và dễ dàng đăng ký mới.
Trường hợp nhân viên nghỉ việc hoặc mất thẻ phải cấp lại, người quản lý vào hệ thống phần mềm để xóa bỏ người dùng đó, sau đó đồng bộ  hóa lại xuống tới các đầu đọc quẹt thẻ.  Có thể  xóa từng user hoặc xóa hàng loạt, thao tác này rất phù hợp cho nhà máy có số lượng nhân viện biến động lớn.
 
Các chức năng chính : 
 •  Khai báo ca làm việc
Phần mềm chấm công

Khai báo ca làm việc là việc làm đầu tiên của quá trình chấm công, việc khai báo ca làm việc có tầm quan trọng to lớn trong phân hệ chấm công. Mọi việc tính toán công làm việc, làm thêm, đi muộn về sớm đều căn cứ dựa vào việc định nghĩa ca làm việc.
 • Gán ca làm việc cho nhân viên :
Với đặc thù của ngành khách sạn, việc quản lý ca làm việc gặp nhiều khó khăn do nhân viên thường xuyên đổi ca, thay ca, ca làm việc không cố định, nên việc gán ca nhân viên sẽ do trưởng bộ phận (hoặc phó) của khách sạn trực tiếp gán cho những nhân viên dưới quyền quản lý của mình .
 • Quản lý thời gian ưu đãi (Nhân viên mang bầu trên 7 tháng, con nhỏ dưới 12 tháng)
 • Quản lý quỹ nghỉ phép : dsds
 • Quản lý giờ làm thêm :
 • Bảng tổng hợp chấm công
Phần mềm chấm công
Phần mềm chấm công

MB10
Kobio K40
Hotline
Hotline