Máy chấm công thẻ giấy chĩnh hãng

Máy chấm công thẻ giấy được thiết kế đơn giản, có hai loại chính là in búa và in kim, phù hợp với những doanh nghiệp thích đơn giản hoặc có nhiều ca kíp
MB10
Kobio K40
Hotline
Hotline