Cửa xoay, barrie

Giải pháp sử dụng cổng xoay 3 càng giải pháp sử dụng các cửa tay quay đặt tại lối vào ra để kiểm soát vào ra. Các cửa tay quay hoặc tay chắn ngang này hoạt động dựa trên nguyên tắc sử dụng các thanh Inox hoặc các miếng kính(mica) để ngăn chặn không cho các thành viên hoặc khách không được phép ra vào.
   Các thành viên và khách  muốn qua trạm kiểm soát phải xác nhận thông tin thành viên ( thẻ cảm ứng, vân tay hoặc mật khẩu) nếu thành viên được phép đi qua đầu đọc sẽ gửi lệnh đến bộ điều khiển cửa tay quay phát lệnh nhả các chốt hãm trục quay đủ để cho phép 1 người đi qua.
Cửa xoay, barrie

Dưới đấy là một số thiết bị thông dụng :
MB10
Kobio K40
Hotline
Hotline