Máy chấm công chuyên nghiệp, bảo hành chính hãng toàn quốc

Máy chấm công là gì? Máy chấm công là thiết bị ghi nhận dữ liệu chấm công của nhân viên thể hiện trên máy chấm công. Nhận diện dữ liệu thời gian chấm công của nhân viên thể hiện trên máy và tổng hợp những dữ liệu chấm công đó thành bảng chấm công thông qua phần mềm chấm công.

Máy chấm công kết hợp với phần mềm chấm công thế nào ? Phần mềm chấm công kết nối trực tiếp tới máy chấm công thông qua giao thức TCP/IP và lấy dữ liệu từ máy chấm công để tổng hợp lại thành các báo cáo công, báo cáo tổng công tháng, báo cáo ra vào, báo cáo đi muộn về sớm, báo cáo nghỉ phép.... Những báo cáo chấm công này sẽ được tổng hợp dưới dạng file Excel hoặc in trực tiếp .

Sơ đồ lắp đặt máy chấm công
Thiết bị chấm công
  •  Máy chấm công được lắp cố định phía ra vào cho nhận viên đến làm việc, chấm công vào máy chấm công
  • Dữ liệu chấm công được đẩy thẳng về máy tính thông qua đường dây mạng. Trong 1 số trường hợp khoảng cách từ máy chấm công xa máy tính hoặc không muốn đi dây, có thể lấy dữ liệu chấm công qua USB và tải vào máy tính
  • Những báo cáo chấm công được tổng hợp trên máy tính thông qua phần mềm chấm công có thể được in ra hoặc xuất báo cáo dưới dạng file Excel để chấm công.
1 2 3 4 5 6 7 8 Tiếp
MB10
Kobio K40
Hotline
Hotline