Khai báo chức vụ trong "TAS-ERP.NET"

Khai báo chức vụ trong "TAS-ERP.NET"
Để bật chức năng khai báo chức vụ, bạn làm như sau:

- B1: Nhấn chọn Hệ thống trên thanh tác vụ

- B2: Chọn Khai báo chức vụ

- B3: Khung khai báo hiện ra. Tại đây ta có thể sử dụng các chức năng như: Tạo mới, sửa, xóa, in excel…

5.1 Tạo mới Chức vụ
- B1: Nhấn Tạo mới.

- B2: Khung tạo mới hiện ra. Tại đây bạn khai báo các thông tin cần thiết.

Tham số   Giải thích
Mã(*)          Mã chức vụ do hệ thống tự động khai báo, người dùng không chỉnh sửa được.
Tên (*):    Nhập tên chức vụ.

Sửa chức vụ

- B1: Chọn chưc vụ cần chỉnh sửa.

- B2: Nhấn Sửa, khung sửa chữa thông tin chức vụ hiện ra.

- B3: Sau khi sửa xong, bấm Lưu để kết thúc quá trình.

5.3 Xoá chức vụ

- B1: Chọn chức vụ cần xoá.

- B2: Nhấn Xoá, thông báo xác nhận hiện ra.

- B3: Chọn Có để xóa hoặc chọn Không để trở về.

Video hướng dẫn:

Submit Thread to Facebook Submit Thread to Twitter Submit Thread to Google
icon Các tin tức khác
icon Hướng dẫn sử dụng máy zkteco F16
icon Khai báo ca làm việc trong "TAS-ERP .NET"
icon Khai báo máy chấm công trong "TAS-ERP.NET"
icon Khai báo tham số trong phần mềm "TAS-ERP.NET"
MB10
Kobio K40
Hotline
Hotline