Khai báo máy chấm công trong "TAS-ERP.NET"

Khai báo máy chấm công trong "TAS-ERP.NET"
 Để khai báo máy chấm công ta làm như sau:

- B1: Nhấn chọn Hệ thống trên thanh tác vụ.
- B2: Chọn Khai báo máy chấm công (F1) hoặc kích trực tiếp vào biểu tuợng MCC trên thanh tác vụ.
- B3: Nhấn Tạo mới, khung khai báo hiện ra. Tại đây bạn phải điền các thông tin cần thiết cũng như thao tác đuợc các chức năng: Kết nối, Tạo mới, Lưu, Xóa…

Tham số   Giải thích
 đầu đọc   Là mã đầu đọc do bạn tự định nghĩa. Mã này không được trùng với mã của đầu đọc khác.
Loại đầu đọc   Là mục định nghĩa loại đầu đọc mà bạn đang sử dụng, tuỳ theo mỗi đầu đọc mà bạn chọn loại đầu đọc cho phù hợp.
Chu kì tải dữ liệu   Là chu kì thời gian phần mềm tự động tải dữ liệu chấm công từ máy.
Chu kì xoá dữ liệu   Là chu kì thời gian phần mềm tự động xoá dữ liệu chấm công từ máy.
Ngưỡng ngày   Là  ngưỡng thời gian bắt đầu đuợc tính là thời gian làm việc ban ngày.
Ngưỡng đêm   Là ngưỡng thời gian bắt đầu đuợc tính là thời gian làm việc ban đêm.
Loại tính công   Có thể tính tròn công hoặc lẻ công, tính công theo giờ.
Ngày bắt đầu chấm công   Là ngày bắt đầu tính công cho tháng đó.
Công chuẩn tháng                                 Là số công chuẩn có thể nhân đuợc (có thể hơn hoặc kém tuỳ vào thời gian làm thêm hay thời gian nghỉ).

- B4 Bấm Lưu để hoàn tất quá trình.
2.1 Cấu hình máy chấm công
Đây là chức năng cho phép bạn quản lý và cấu hình máy chấm công. Để khai báo cấu hình máy chấm công bạn làm như sau:
B1: Chọn Hệ thống -> Khai báo máy chấm công.
B2: Khung khai báo hiện ra. Lựa chọn máy chấm công rồi nhấn Kết nối.
B3: Chọn Cấu hình MCC. Tại cửa sổ cấu hình MCC bạn có các thông tin về máy chấm công:

Tham số   Giải thích
Ngày giờ   Là ngày giờ hiện tại trên máy chấm công.
Số lần quẹt   Là số bản ghi đang được máy lưu trữ.
Số người dùng   Là số lượng nhân viên đã được khai báo trên máy.
Đồng bộ với máy tính   Là nút có chức năng đồng bộ ngày giờ trên máy chấm công với máy tính
Lưu cấu hình   Dùng để lưu thời gian sau khi bạn bấm nút đồng bộ với máy tính.
Xóa dữ liệu quẹt    Là nút có chức năng xóa toàn bộ số bản ghi mà máy đang lưu trữ.
Xóa tất cả các User   Là nút có chức năng xóa tất cả các dấu vân tay trên máy chấm công.
.Xóa Admin   Là nút có chức năng xóa toàn bộ quyền quản lý trên máy chấm công.

 ý: Các chức năng Xóa dữ liệu quẹt thẻXóa tất cả các User và Xoá Admin là các chức năng sẽ xóa tất cả các dữ liệu tương ứng trong máy chấm công đã kết nối, vì vậy cần phải suy nghĩ kỹ hoặc sao lưu dữ liệu trước khi sử dụng các chức năng này.
2.2. Lấy dữ liệu từ MCC về CSDL

Để lấy dữ liệu từ máy chấm công về cơ sở dữ liệu bước đầu tiên cần là kết nối với máy chấm công, sau đó làm theo các bước sau:

- B1: Chọn tab MCC->CSDL

- B2: Duyệt nhân viên từ MCC (Tải xuống thông tin các user)

- B3: Nhấn Lưu để Lưu vào CSDL.


Tham số
  Giải thích
Cập nhật lại những vân tay đã có   Tích để cập nhật những vân tay đã được khai báo trước đó (nếu vân tay chưa có thì thêm mới).

2.3. Lấy dữ liệu từ CSDL vào máy chấm công

Để lấy dữ liệu từ CSDL có sẵn vào máy chấm công ta làm như sau:

- B1: Chọn tab CSDL->MCC

- B2: Duyệt nhân viên từ CSDL – Tải lên danh sách nhân viên từ CSDL

- B3: Chọn cửa (máy) mà bạn cần ghi.

- B4: Tích các nhân viên muốn tải lên.

- B5: Ghi vào máy chấm công - Lưu dữ liệu từ CSDL vào máy chấm công.


Tham số
  Giải thích
Lấy tên từ PM   Từ ID có sẵn sẽ lấy tên nhân viên tuơng ứng trong CSDL.
Lấy User từ DSNV   Hiển thị danh sách tất cả nhân viên có trong CSDL
Xoá VT trong CSDL   Dùng để xoá dữ liệu vân tay (của nhân viên đuợc chọn) đã lưu trong CSDL.

Video hướng dẫn:

Submit Thread to Facebook Submit Thread to Twitter Submit Thread to Google
icon Các tin tức khác
icon Hướng dẫn sử dụng máy zkteco F16
icon Khai báo chức vụ trong "TAS-ERP.NET"
icon Khai báo ca làm việc trong "TAS-ERP .NET"
icon Khai báo tham số trong phần mềm "TAS-ERP.NET"
MB10
Kobio K40
Hotline
Hotline